i-Bed veersysteem

i-Bed interactief veersysteem

 

*Veersysteem werkt zoals een wip

* Neerwaartse druk in een zone zorgt voor tegendruk in de                           aanliggende zone

* Zorgt voor een natuurlijke lichaamsbalans

* Ergonomisch verantwoord

* Geen individuele zone-instelling nodig, het systeem is                                  zelfregulerend

* De ruggenwervel ligt altijd op één lijn

* De opencelstructuur van de kappen/rotullen zorgt voor  extra             ventilatie van de matras

 

SLAAPCOMFORT